19 jan. 2014

Med fyllda segel

Väckelsen kommer!
Vinden (Anden) blåser vart den vill (Joh 3?)

Är vi beredda att fånga vinden? Har vi våra segel hissade så vi kan ta
emot vinden och låta den föra oss framåt?

Kommendör Dick Krommenhoek skriver på sin blogg: "Om vi verkligen menar allvar med väckelse i Frälsningsarmén, måste vi be för det, undervisa om det, predika om det, tala om det och sjunga om det!"

Är vi beredda att ta emot väckelse? Väckelse innebär förändring. Det
kommer inte att bli som förr. Allt kommer att bli nytt.

Då vi bad häromkvällen såg jag i mitt inre en bild. Det störtregnade.
Regnet bara forsade ned. Men marken hade inte tagit emot vatten på
länge. Den hade blivit hård. Den kunde inte ta emot regnet. Regnet
bara rann undan och marken förblev lika hård och torr som före regnet.

Jesus säger att den som törstar får komma och dricka (Joh 7:37?).

Vad kan det innebära att leva med hissade segel?

1-Vår törst och vår längtan är säkert viktiga ingredienser för att
leva med hissade segel.

2-Vår tro och förväntan på att Gud ska infria sitt löfte och ge liv
till den törstande är säkert också viktiga ingredienser.

3-Renhet. Att vi tagit emot rening genom Kristi blod.

4-Frimodighet. Så att vi inte revar seglen vid minsta vindpust, utan
att vi frimodigt låter våra hissade segel fyllas av Andens vind.

Jesus kom för att ge oss liv. Men inte bara liv. Överflödande liv!

Hissa dina segel. Vinden kommer. Då ska du inte längre behöva ro och
lita på din egen kraft. Vinden ska fylla dina segel och föra dig
framåt.

/PB

Tidigare inlägg i miniserien om väckelse:
- Året som kommer
- Är det ni?
- Är det väckelse på gång?
- 20 kadetter till Officersskolan i Norge???
Gud får inte alltid som han vill

Inga kommentarer: