24 jan. 2014

Myndighetspyramiden

Fra Jostein Nielsens blogg:
Da jeg leste til førerprøver måtte jeg lære meg myndighetspyramiden:
 

1. Øverste myndighet er politiet
 

2. Deretter kommer lysregulering
 

3. Så kommer trafikkskilt og vegoppmerking
 

4. Dersom det verken er skilt, oppmerking, lys eller politi, gjelder trafikkreglene

Det er interessant å tenke på denne pyramiden i Jesu ”forsvarstale” på Tempelplassen:

«Moses har gitt dere omskjærelsen – den er egentlig ikke fra Moses, men fra fedrene – og dere omskjærer også på sabbaten. Når et menneske blir omskåret på en sabbat for at ikke Moseloven skal bli brutt, hvordan kan dere da bli sinte på meg fordi jeg gjorde hele mannen frisk på en sabbat? Døm ikke etter det dere ser, døm heller rettferdig!»
Joh 7:22-24
Omskjærelse på den åttende dagen skal altså gjennomføres selv om denne dagen faller på en Sabbat – ergo står omskjærelsen over Sabbatsbudet i et myndighetshierarki. Paktstegnet går helt tilbake til Abraham*, og at Jesus bemerker dette kan tyde på at det er det som gir omskjærelsen forrang over Sabbatsbudet.

Argumentasjonsrekken leder til spørsmålet om hva som kom før både fedrepakten og lovpakten? Om folket hadde fått det spørsmålet, ville de sannsynligvis kommet til konklusjonen: Den øverste myndighet = Gud.

Derfor var Jesu bruk av Sabbaten til å gjøre godt mye mer enn en ”glipp”. Det var et sterkt signal om hvem han er. Hva gjør folket med det? Dømmer de ”rettferdig” – i så fall blir de selv dømt rettferdig. Igjen skinner evangelistens motiv tydelig igjennom. Jesus og Faderen er ett, og i troen på det ligger evig liv.

Dagens ’manna’:

Jesus topper myndighetspyramiden
Jostein Nielsens blogg
---------------------------
* 1 Mos 17:10
Denne refleksjonen er en del av et Dypdykk i Johannes

Inga kommentarer: