17 jan. 2014

Gud får inte alltid som han vill

Gud vill väckelse. Gud vill att alla människor ska bli frälsta (1 Tim 2:4). Men alla blir inte frälsta. Gud får uppenbarligen inte som han vill alla gånger. Han tvingar ingen.

Jesus ber oss att be att Guds vilja ska ske på jorden i bönen FaderVår. Men om Gud vill och ber oss be om det och det ändå inte sker.....

Finns det något mer vi kan göra för att väckelsen ska bryta igenom?

En sak är i alla fall helt klar: Vi kan inte skapa väckelse hur mycket vi än tar i. I väckelsetider kan vi uppleva att våra ord träffar och folk frågar som i Apostlagärningarna "Vad ska jag göra för att bli frälst?"

I andra tider kan vi säga samma ord på samma sätt och vi kan uppleva att våra ord bara faller ned på marken.

"Anden blåser vart den vill..." (Joh 3:8)

Det måste vara ett samspel. Gud sänder Andens vind och det måste finnas någon/något som fångar upp vinden.

Vi kan reagera olika på vinden då den blåser. Någon söker skydd och väntar på att det blåst färdigt. Men den som väntar på Andens vind, håller sina segel hissade för att vara beredd då vinden kommer, och förs med av Andens vind. Kanske till och med utan att veta vart den leder. Den ene får sitt liv helt förvandlat, medan den andre förvånat undrar vad det egentligen var som hände.

Vad innebär det att ha sina segel hissade?
Jag funderar vidare och återkommer.

/PB

Tidigare inlägg i miniserien om väckelse
- Året som kommer
- Är det ni?
- Är det väckelse på gång?
- 20 kadetter till Officersskolan i Norge???

Inga kommentarer: