6 jan. 2015

Det är något speciellt med dem som läser Bibeln

Det är något speciellt med dem som dagligen (och kanske nattligen) läser Bibeln. I alla fall om man får tro den första psalmen i Biblen. Och det får man ju.

Där står de om de människor som "har sin lust i Herrens lag och läser den dag och natt" (vers 2). Bibelläsningen gör tydligen något med dem. De blir som träd som är planterade nära vatten och de bär frukt och vissnar aldrig (vers 3).

Då vi dagligen läser Guds ord och Guds tankar, blir Guds tankar en naturlig del av våra liv. Ordspråksboken kapitel 6 berättar hur processen går till:

1. Förutsättningen är att du alltid bär med dig Guds ord i ditt hjärta. Det kan du bara göra om du dagligen tar in Guds ord i dina tankar. (vers 21)

2. Då kommer Guds ord att fortsätta verka i dig då du sover, de skall "vaka över dig när du sover" (vers 22)

3. Då du vaknar kan du få uppleva att du förstår saker och ting på ett nytt sätt. Guds ord ska "tala till dig när du vaknar" (vers 22).

4. Då du sedan går ut i din vardag ska Guds ord "leda dig när du går" (vers 22). Jesus sa att Anden ska påminna oss om allt vad Jesus har sagt (Joh 14:26).

Vill du vara en Jesu lärjunge på riktigt? Då ska du förbli i Guds ord. Jesus säger: "Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar" (Joh 8:32).

Vill du ha hjälp och struktur i din bibelläsning? Anmäl dig du också till Bibelutmaningen 2015. Läs mer om det HÄR.


Inga kommentarer: