31 jan. 2015

Lördag den 31 januari

Dagens bibelläsning: Matt 23 - 1 Mos 32 - Neh 8+9 - Gå till bibelläsningsplanen HÄR
Läs mer om BIBELUTMANINGEN 2015 HÄR
 
 
Hönan och kycklingarna - Matt 23
"Hur ofta har jag inte velat samla dina barn, så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte." (Matt 23:37)

Efter att Jesus sagt de orden lämnar han Templet och säger att han inte kommer tillbaka förrän de frågar efter honom. Då Jesus var på väg bort från Templet kom lärjungarna till honom och visade på tempelbyggnaderna och menade att Jesus inte kunde lämna det fantastiska Templet. (Matt 24:1).

Lärjungarna fokuserade på formerna, strukturerna och traditionerna. Jesus fokuserade på relationen. Vi blir ibland så upptagna av Guds verk att vi glömmer bort Gud själv. Vi blir ibland så upptagna av vår kallelse och vad vi gör för Herren att vi glömmer bort att Jesus i första hand inte kallade oss till en tjänst utan till gemesnkap med Honom själv. "Gud är trofast som har kallat er till gemenskap med sin Son Jesus Kristus, vår Herre." (1 Kor 1:9).

Den viktigaste frågan för idag blir då inte vad jag kan uträtta för Jesus (även om det är en mycket viktig fråga), utan om jag vill vara tillsammans med Honom. Jesus vill det. Vill jag det?

"Hur ofta har jag inte velat samla dina barn, så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte."
 
 
Vad är ditt namn? -1 Mos 32
Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Då sade han till honom: "Vad är ditt namn?" Han svarade: "Jakob". Han sade: "Du skall inte längre heta Jakob utan Israel,* ty du har kämpat med Gud och med människor och segrat."(1 Mos 32:27-28 FB)

På den tiden och på det språket betydde namnet Jakob "den som bedrar". Och Jakobs liv hade verkligen blivit så. Han fick fly från sin bror Esau. Strax därefter fick han fly från sin morbror Laban. Men den han egentligen ville fly från var sig själv.

Har du upplevt att du inte längre vill vara dig själv? Det gjorde Jakob, men han kunde inte ändra på sig. Inte förrän han i mötet med Herren Gud får höra orden "Du skall inte längre heta..."
Där fick Jakob lägga ifrån sig sin gamla identitet och ikläda sig ett nytt namn.

Det är det Nya Testamentet handlar om. Jesus möter människor med brustna identiteter. I mötet med Gud blir de upprättade och får en ny identitet.

Vad är det namn Gud vill sätta på dig? Fråga honom och kom sedan idåg det namn han satt på dig. 

Vår styrka - glädje i Herren - Neh 8

Kommentar till den dagliga bibelläsningen.
"Var inte bedrövade, ty glädje i Herren är er starkhet" (Neh 8:10)

Muren runt Jerusalem var färdigbyggd. Allt folket samlades och man bad Esra hämta Guds ord (vers 1). Folket visar en enorm respekt för Guds ord. Man hade byggt en speciell plattform där Esra skulle stå och läsa från Guds ord (vers 4).
Då han öppnade boken reste sig hela församlingen förväntansfullt (5), och då folket hörde Guds ord grät de allesammans (vers 9).
Esra läste inte bara från Guds ord, han utlade också texten så att folket förstod vad som lästes (vers 8).
Vi vet inte exakt vad han läste. Vi vet inte mycket om budskapet, men vi vet att han sa detta:
"Var inte bedrövade, ty glädje i Herren är er starkhet" (Neh 8:10).

Gud vill fortfarande att vi ska vara glada och visa vår glädje. Man kan ha motargument mot vad vi säger eller vad vi predikar, men det är svårt att ha motargument mot vår glädje. Och vi har orsak att vara glada. Herren har frälst oss och fört oss ut ur mörkrets välde och fört oss in i ljuset och glädjen hos Jesus.
"Detta har jag talat till er, för att min glädje skall vara i er och för att er glädje ska vara fullkomlig" (Joh 15:11 FB) 
 
 
Syndabekännelse och förlåtelse - Neh 9
Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"De reste sig upp från sin plats och man läste ur HERRENS, deras Guds, lagbok under en fjärdedel av dagen. Under en annan fjärdedel bekände de sina synder och tillbad HERREN, sin Gud." (Neh 9: 3 FB)

Jerusalems mur var färdigbyggd. Folket var samlat till gudstjänst. Gudstjänsten innehöll blandannat bibelläsning och syndabekännelse.
Då folket nu hade fått komma tillbaka till Jerusalem efter den babylonska fångenskapen, var man ivrig att inte på nytt hamna i den situationen att överge Herrens väg och på nytt bli ett underkuvat folk.
En stor del av kapitlet beskriver Guds trofasthet genom Israels historia. Och då man tänker tillbaka konstaterar man att fastän Gud i allt varit trofast, så har folket ändå vänt sig bort från Herren och hamnat i svårigheter.

Många människor tycker inte om att man talar om synd och skuld i dag därför att det gör människor ledsna och nedstämda. Den goda nyheten är att du kan bli av med sin skuld och få din synd förlåten:
"Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet." (1 Joh 1:9 FB) 

Inga kommentarer: