26 jan. 2015

Ögonblicksbön

Föregående vecka i den dagliga bibelläsningen enligt bibelläsningsplanen stötte jag på tre tillfällen med "Ögonblicksbön". Med det menar jag att man inte bestämmer sig för att gå åt sidan för att be, utan att man helt enkelt går över i bön i den situation man befinner sig. Där och då.

Abrahams tjänare hade sänts ut för att hämta hem en brud åt Abrahams son Isak. Då tjänaren når den plats som han blivit sänd till samtalar han med en ung kvinna och då allt som han bett Gud om inför mötet faller på plats, faller tjänaren ned och tillber Herren (1 Mos 24:26). Mitt under samtalet med kvinnan.

Då tjänaren senare skall säta sig för att äta tillsammans med flickans far och frabror, får han plötsligt ett ja från dem då det gäller den unga kvinnan. Då tjänaren fick det svaret föll han bara ned och tillbad Herren (1 Mos 24:52) Mitt under samtalet. Där och då.

Då Nehemja under den babylonska fångenskapen får frågan av kung Artaxerxes "Vad önskar du?", står det att Nehemja "bad till himlens Gud och svarade..." En bön mitt under samtalet med kungen. En ögonblicksbön. Där och då.

Det gäller att, som en god vän uttryckte det: "Att ha nära till bönen". Rut och jag har försökt praktisera det under många år. Det händer ofta att någon ber oss be för dem då det gäller ett speciellt behov. De har normalt tänkt sig att vi ska ta med det i våra regelbundna bönestunder. Men vi brukar normalt svara "ja" på frågan och börja be direkt där vi står eller sitter. Där och då. Det kan vara i en gudstjänstlokal, på gatan, i en affär, på bussen eller var vi än befinner oss. En bön där och då. En ögonblicksbön. Så om du kommer till oss och ber om förbön, var beredd på att vi kan ta det bokstavligt där och då.

Men Gud är inte nöjd med att vi bara kastar iväg böner i korta ögonblick. För att ögonblicksbönen ska fungera och för att vi ska kunna ha nära till bönen, tror jag att vi också måste av stunder av koncentrerad bön. De behöver inte alltid vara så långa, men de bör vara regelbundna.

Det finns löften om bönhörelse både då vi går åt sidan
-för personlig bön: "När du ber, gå då in i dein kammare, stäng dörren och be....Då ska din Fader...belönda dig" (Matt 6:6)
-och då vi bestämer oss för att be tillsammans "vad två av er kommer överens om att be om här på jorden..." (Matt 18:19).

Så: be ensam, be tillsammans, ha nära till bönen.

Inga kommentarer: