17 jan. 2015

Ekumeniska böneveckan

Böneveckan är världens största ekumeniska manifestation som genomförs samtidigt i cirka 75 länder. Den infaller varje år 18-25 januari. Det är alltid samma datum varje år.

Sveriges kristna råd och Svenska bibelsällskapet översätter och bearbetar det internationella grundmaterialet som i år tagits fram av det kristna rådet i Brasilien.


Böneveckan för kristen enhet 2015 har temat ”Ge mig något att dricka” och materialet har förberetts av en arbetsgrupp i Brasilien. Utgångspunkten för bibeltexten inför 2015 är Johannesevangeliets fjärde kapitel som handlar om mötet mellan Jesus och den samariska kvinnan. Jesus säger till kvinnan: ”Ge mig något att dricka.” Samtidigt erbjuder han henne det ”levande vattnet”, en inre källa som ger evigt liv. Kvinnans liv blir aldrig detsamma.


Läs mer om den ekumeniska böneveckan HÄR

Inga kommentarer: