5 jan. 2015

Världens modigaste kyrka???

Radion var påslagen igår och jag råkade höra ett avsnitt ur "Människor och tro". Programmet handlade om Ecco Homo utställningen och om Svenska Kyrkans beslut att viga par med samma kön. (Det finns en länk till programmet i slutet av detta inlägg)

Jag läste sedan på nätet att det var Elisabeth Ohlson Wallin, fotograf, och Tuuliki Koivonen Bylund, biskop, som samtalade. Dessutom deltog en mansröst som jag inte vet vem det var. Problemet med samtalet var att alla hade ungefär samma uppfattning. Man uttryckte i programmet att "man inte kunde förstå" att det fanns de som hade en annan uppfattning. Hade det inte varit lämpligt att ta med någon av "dom andra" i programmet om man nu var intresserad att förstå hur de kunde ha en annan uppfattning? Är inte det ett grundkrav då man ska vara opartisk?

Någon, förmodligen biskopen, uttryckte att Svenska Kyrkan är världens modigaste kyrka och en föregångare då det gäller homosexuella par. Det fanns ju andra kyrkor i Afrika och i Östeuropa som fortfarande menade det som kyrkan har menat i alla år, att äktenskapet är avsett som en livslång relation mellan en man och en kvinna.

Världens modigaste kyrka? Är det verkligen så modigt att anpassa sig till det som är politiskt korrekt i samhället? Om Svenska Kyrkan hade lanserat den uppfattning de nu har i äktenskapsfrågan för femtio år sedan, då hade den kanske varit världens modigaste kyrka. För femtio år sedan skulle det inte ha varit politiskt korrekt att ha den uppfattning som Svenska Kyrkan har idag.

Får jag bara påminna att då Ecco Homo-utställningen visades 1998, var Svenska Kyrkan emot att äktenskapet skulle vara öppet även för homosexuella par. Nästan tio år senare då den nya äktenskaplagen gick ut på remiss var alla kyrkor i Sverige, även Svenska Kyrkan, emot att äktenskapet skulle öppnas även för homosexuella par.

Varför har Svenska Kyrkan ändrat uppfattning? Är det på grund av teologisk forskning eller på grund av anpassning till det rådande samhällsklimatet? Jag tycker att det hade varit mer trovärdigt att omtolka Bibelns budskap i en tid då man inte följde med den allmänna opinionen.

Jag kan nog tycka att den kyrka är modigast som inte anpassar sig till den allmänna opinionen, utan vågar stå upp för det man tror på, även om kyrkan får stå i motvind.

/PB

(Länken till programmet finner du HÄR)

Inga kommentarer: