14 jan. 2015

Judar hotas i hela Europa

Jackie Jakubowski skriver på kulturdebatt i Dagens Nyheter:

"Terrordramat i Paris pågick fortfarande när en kommentator i ­Sveriges Radio varnade för effek­terna av morden på franska journalister på tidningen Charlie Hebdo. Det inträffade kan resultera i ökad ”islamofobi”, varnade han och efterlyste ”mer information om islam”. Därmed ändrades fokus från att bekämpa den våldsbenägna islamismen till att framställa muslimer som offer för det västerländska samhällets ”arrogans”. Så är det alltför ofta när islam, islamismen och terrorism i islams namn förs på tal...

Den respekt som muslimer – både i Sverige och i arabvärlden – har rätt att kräva av andra måste vara ömsesidig. Protesterna mot Muhammedteckningar eller mot satir skulle vara mera förståeliga om reaktionerna var lika starka mot den intolerans som råder i stora delar av den muslimska världen mot judar, kristna och andra grupper."

Läs mer i Dagens Nyheter

Inga kommentarer: