4 jan. 2015

Tidig söndagsmorgon den 4 januari

Veckorevy från min högst personliga utkikspunkt på livet

Söndag igen. Den första söndagen 2015. Den kommer att följas av många söndagar och vanliga  dagar däremellan. Vad kommer dagarna att fyllas med? Vad blir det för resultat av allt arbete i Guds rike? Kommer det att bli som vi dagligen ber: "Låt ditt rike komma, Låt din vilja ske"?

Jag har under veckan läst från Andra Krönikeboken enligt bibelläsningsplanen. Ett ord som hänger sig kvar i mina tankar är "....men de ville inte lyssna" (2 Krön 24:19). Sammanhanget är att Gud ville komma till tals med folket för att leda dem på rätt väg, men de ville inte lyssna.

Vill vi lyssna idag? Eller är vi så upptagna att genomföra våra program i församlingar och kårer att vi inte har tid att stanna upp och lyssna in vad Herren säger till oss? Är vi så upptagna med vårt arbete för Herren att vi inte har tid att vara tillsammans med Honom?

En sak som gläder mig är att det är så många om vill vara med att läsa Bibeln regelbundet under året som kommer. Det är ett sätt att lyssna på Gud. Regelbundet bibelläsande innebär att jag dagligen sätter av tid för att lyssna till Herren. Då vi läser Bibeln ger vi den Helige Ande material att tala till oss. Både då vi läser och senare mitt i vardagen. Jesus säger att den Helige Ande ska påminna oss om allt som Jesus sagt. Men man kan inte bli påmind om något man inte hört eller läst tidigare.

En sak som jag tror att Gud vill påminna oss om inför det nya året är Jesu ord till sina lärjungar: "Men jag säger er: lyft blicken och se hur fälten har vitnat till skörd" (Joh 4:35). Lärjungarna väntade sig ingen skörd. Senare kanske. Om fyra månader kanske. Men inte nu. Men Jesus säger till dem att de ser åt fel håll. De måste lyfta blicken. Det är nu det gäller!

Jag ber om att 2015 ska bli ett år då många kristna ska lyfta sin blick och se den stora skörd som Herren har förberett för oss. Många av oss har kanske vant oss vid att det inte blir någon skörd av vårt arbete. Vi kanske har slutat förvänta oss att vårt arbete ska ge några synliga resultat.

Jesus säger vid ett annat tillfälle: "Skörden är stor men arbetarna är få. Be därför skördens Herre att han skickar ut arbetare till sin skörd."
(Matt 9:37-38). Och då vi ser behovet och ber att Gud ska sända en arbetare till en person i nöd, kanske Gud svarar med att be dig gå.

Vad vill det nya året föra med sig? Lyssna till vad Herrens säger till dig. Det finns en stor skörd. Om vi bara lyfter vår blick ska vi se den stora skörden. Och om vi fortsätter att lyssna på Herren kommer han att tala om för oss hur, när och var vi ska hämta hem vår del av skörden.

Gott Nytt Välsignat År
Peter Baronowsky

Inga kommentarer: