21 jan. 2015

Ny bok

Tolkningsboken - Hur ska tolka Guds ord?


Ur förordet:
"Det finns många i dag som säger att Bibeln inte är så viktig. Den ger ändå ingen vägledning eftersom den kan tolkas hur som helst.

Men jag vill påstå att Bibeln inte kan tolkas hur som helst. Bibeln säger inte vad som helst. Gud vill säga något till oss genom Bibeln.

Och om man verkligen vill förstå så är det inte så svårt att se de bärande budskapen i Bibeln. Mark Twain lär ha sagt: ”Det som bekymrar mig mest i Bibeln är inte det jag inte förstår, utan det
jag förstår”.

Detta häfte är en sammanställning av några föreläsningsanteckningar jag använd då jag undervisat om Bibeltolkning. Häftet vill ge några viktiga verktyg till hjälp för att kunna förstå Bibeln bättre."/PB

Häftet har funnits som e-bok sedan 2008, men finns nu tillgängligt "på papper". (A5-format 44 sidor).

Läs mer om Tolkningsboken i AFFÄREN
 


Boken har funnits några år som e-bok, men nu finns den tillgänglig på papper.

Inga kommentarer: