2 jan. 2015

Vad jag brinner för

Jag ficke ett mejl från en mycket god vän där han bad mig kommentera en artikel som han bifogade. Artikeln handlade om man skall vara Posttrib eller Pretrib (Posttrib betyder Post=efter Trib är en förkortning av Tribulation som betyder Vedermödan; Pretrib betyder Pre=före vedermödan).

Artikeln, och hela hemsidan för den delen, handlar om frågan: Kommer Jesus tillbaka Pretrib, före den vedermöda som Jesus talar om i t.ex. Matteus 24, eller Posttrib, efter vedermödan. Hemsidan förespråkade starkt en Posttrib-teologi. Du får gärna läsa artikeln HÄR, även om jag inte håller med om slutsaterna i artikeln.

Jag har i mer än trettio år undervisat om Jesu andra tillkommelse och jag är en ganska övertygad Pretribbare, det vill säga att Jesus kommer tillbaka för att hämta sin brud, församligen, före den stora vedermödan. Jag tror att min gode vän visste att jag var en Pretribbare och att han gärna ville omvända mig till en Posttribbare. Mina argument för att vara Pretribbare har jag ganska noggrant redogjort för i serien "Jesus ska komma tillbaka", tre bibelstudier inspelade av närradion i Göteborg. Har du tid och intresse att lyssna på bibelstudierna, kan du finna dem i högerspalten på Förstasidan på rupeba.se.

Jag svarade min gode vän att jag tycker att frågan visserligen är intressant, men långt ifrån den viktigaste i Bibeln. Vad jag brinner för, och som jag vill lägga min energi på, är att människor ska bli frälsta. Gud vill att alla människor ska bli frälsta och det finns fortfarande människor som inte blivit frälsta. Dessutom har Gud bett mig, och alla andra kristna, att göra lärjungar av alla folk. Det är dessa två frågor jag brinner för och jag sörjer över jag lyckas alltför dåligt.

/PB

Inga kommentarer: