4 aug. 2018

Blogtext: "Kristen Pride?"

Jag fick ett mejl med ett blogginlägg skrivet av Björn Donobauer, välkänd profil från den karismatiska väckelsen på sjuttiotalet. Väl värt att läsa i tider som denna:

" För att kunna stå för Pridekristenhetens tolkning av bibeln måste jag i stort sett förvaska, förtiga, förvränga allt om vilket bibeln faktiskt talar.  Det är det främsta skälet till att den rörelsen, både inom och utom kyrkornas hank och stör är en fullständig villfarelse. Denna i fritt fall varande avvart av mänsklig opposition mot Gud började i tidens begynnelse, och den tar inte slut förrän i tidens slut. Synden är inte primärt det eller det sättet att leva, homosexualiteten är inte vare sig mer eller mindre syndig än heterosexuell otukt, synden är nämligen i första hand ett uppror mot Gud, Gud som skapare, Gud som ägare av den värld vi orenar och besudlar, och mot Gud som frälsare och Domare."

Läs mer HÄR.

Inga kommentarer: