20 aug. 2018

Skörden är mogen

"Ni säger: fyra månader till, så är det dags att skörda. Men jag säger er: lyft blicken och se hur fälten redan har vitnat till skörd." (Jesus)

Inga kommentarer: