27 aug. 2018

Ingen alkohol alls är bäst för hälsan

- Världen idag - 
Låt dig inte luras och tro att lite alkohol är bra för hälsan. Visserligen verkar det finnas en mindre skyddseffekt för hjärtsjukdomar, men de negativa effekterna är många gånger fler. Exempelvis ökar risken för cancer påtagligt. Även vid små mängder.

Med hjälp av knappt 1 300 vetenskapliga studier har forskare vid bland annat University of Washington i USA och King's College London analyserat alkoholkonsumtionen och dess effekter på hälsan mellan 1990 och 2016 i 195 länder.


Forskarna såg en liten, men signifikant, skyddseffekt för hjärt-kärlsjukdom, samt möjligen även för diabetes. Men sammantaget, skriver forskarna, var riskerna väsentligt större än skyddseffekterna och att dessa ökar i takt med den mängd alkohol som konsumeras varje dag. Forskarna drar därför slutsatsen att det inte finns någon "säker gräns" för hur mycket man kan dricka varje dag utan att det är skadligt. Ju mindre, desto bättre — kort sagt.


"Alkohol är ett kolossalt hälsoproblem, globalt sett. De positiva effekter som finns vid mindre mängder uppvägs av andra hälsorisker, inklusive cancer. Det finns ett starkt stöd för de riktlinjer som slår fast att det inte finns någon säker gräns för alkoholkonsumtion", skriver Robyn Burton vid King's College London i en kommentar.


Läs mer HÄR.

Inga kommentarer: