15 aug. 2018

nuBibeln

Den här veckan presenterar vi varje dag en bok från rupebas webbshop AFFÄREN:

nuBibeln - pocketupplaga
Den nya svenska bibelöversättningen

Med nuBibeln är ambitionen att för­medla en bibeltext som är trogen grundtexten på ett språk som talas av människor idag och som samtidigt även stilistiskt motsvarar det ursprungliga språket. Därför kallas den nya översätt­ningen nuBibeln. Syftet med bibel­översättningen är att erfarna såväl som nya bibelläsare ska ha lättare att kunna ta till sig Guds ord.

Översättningsarbetet startade för över tio år sedan i Biblicas regi. Biblica – Internationella Bibelsällskapet är en världsvid organisation som under 200 år hjälpt människor att ta del av Guds ord.

Organisationen ligger bland annat bakom New International Version (NIV) som idag nog är den mest lästa bibelöversättningen i den engelskspråkiga världen.

150:- (Postens porto tillkommer med 55:-) 1050 sidor. 
Mejla till info@rupeba.se för att beställa boken.

Inga kommentarer: