24 aug. 2018

Tolkningsboken

Tolkningsboken - Hur ska man tolka Bibeln? - Peter Baronowsky  
80:- (Postens porto tillkommer med 18:-). 47 sidor
 
Du beställer den genom att skicka ett mejl till info@rupeba.se.
Boken har bland annat använts som kurslitteratur på Mariannelunds Folkhögskola (Pingströrelsen).

 


Innehåll
Fyra linser innan Guds ord når fram till dig

1 Bibelöversättning

     1.1  Din Bibel är en tolkning

     1.2 Exakt eller läsbar

2 Bibelsyn

     2.1 Olika Bibelsyn

     2.1.1 Bibeln är Guds ord

     2.1.2 Bibeln innehåller Guds ord

     2.1.3 Bibeln är människors ord om Gud

2.2 Hur får man en bibelsyn?

2.3 Vi läser alla Bibeln med våra specialglasögon

2.4 Förhållande till andra religioner/heliga skrifter

     2.4.1 Är Jesus vägen eller en väg

              a) Exklusivism

              b) Inklusivism

              c) Pluralism

2.5 Bibelns syn på sig själv

     2.5.1 Vad säger gamla testamentet om gamla testamentet?

     2.5.2 Vad säger nya testamentet om gamla testamentet?

     2.5.3 Nya testamentet om nya testamentet

     2.5.4 Jesus om gamla testamentet

     2.5.5 Gamla testamentet citerar framåt till nya testamentet

     2.5.6 Nya testamentet citerar bakåt till gamla testamentet

2.6 Bibelförståelse beroende av den helige Ande

     2.6.1 Logos och Rhema

3 Bibeltolkning

     3.1 Den naturliga betydelsen

     3.2 Den första betydelsen

           3.2.1 Situationen

           3.2.2 Slag av litteratur

                    a) Historisk litteratur

                    b) Vishetslitteratur

                    c) Poetisk litteratur

                    d) Profetisk litteratur

                    e) Apokalyptisk litteratur

                    d) Liknelser och allegorier

      3.2.3 Språket/kulturen

           3.2.3.1 Tolkningsprinciper – kulturellt

                    a) Skilja mellan principen och exemplet

                    b) Entydigt eller flertydigt budskap

                    c) Uppmaningar av moralisk karaktär

                    d) Skilja mellan centralt och perifert

     3.3 Sammanhanget

           3.3.1 Sammanhang i texten

           3.3.2 Sammanhang till helheten

     3.4 Att förstå Gamla Testamentet

     3.5 Kan den helige Ande säga något till dig genom ett bibelord som egentligen betyder något helt annat?

     3.6 Tre lärare

           3.6.1 Den Helige Ande

           3.6.2 Du själv

           3.6.3 Andra människor

Inga kommentarer: