11 aug. 2018

Inför söndagen: TRO OCH LIV

- Från kykoaretstexter.se -
Jes 2:12-17, Rom 3:21-28, Luk 18:9-14, Ps 143:6-10


Vår tro och vårt liv hör oskiljaktigt ihop! Vår tro formar våra beslut, och summan av alla de beslut vi tar blir till sist vårt liv. Utan en tro på framtiden och uppenbarelse om Guds Ord finns det ingen anledning att se framåt, då lever man bara för dagen och släpper sina hämningar, som Ords 29:18 beskriver det. Har man däremot en levande tro på Jesus finns det anledning att verka i den här världen, och tron blir till en praktisk kristendom som genomsyrar allt vi gör!

Ett genomgående tema i alla texter kring den här söndagen är att vi behöver vara ärliga mot oss själva och Gud. Det grekiska ordet som översätts ”hycklare” i NT kommer från grekiskans ”hypokrisis”. Det ordet beskriver en skådespelare som spelar en roll. Vi kan bli väldigt duktiga på att spela en roll, men Gud känner våra hjärtan.


Läs mer HÄR.

Inga kommentarer: