13 aug. 2018

Våga diskutera de destruktiva inslagen i Pride

Europride fortsätter denna vecka i Göteborg. Här kommer några klipp ur en artikel av Per Ewert.

Bejakar droger
Precis som ifjol intar Pride en bejakande attityd till droger. Ett RFSL-seminarium beskriver droger som en naturlig del i hbtq-rörelsen, och förklarar att de flesta ”går i och ur dessa sammanhang utan bekymmer”. Seminariets budskap är inte hur droganvändningen ska brytas; istället vill RFSL säga hur vården ska bemöta dem som kombinerar sex och droger. RFSU i sin tur diskuterar nyfiket: ”Vilken funktion fyller drogerna i bögars sexliv?” i ett seminarium om ”chemsexhälsa” (märk väl: inte ohälsa).


Positiv till prostitution
Ett annat allvarligt problem hos Pride är arrangörernas positiva inställning till prostitution. I år lyfts temat fram ännu starkare genom att den nya organisationen ”Fuckförbundet” ges seminarieplats. Deras budskap är att prostitution ska legaliseras och koppleri ska bli tillåtet. Detta öppnar för en avgrund av mänskligt lidande som samhället omöjligen kan ställa sig bakom.


Våld och sadism
I det övriga programmet bejakas dock våld och sadism, och man uppmanar besökarna: ”Njut av närhet och distans, ömhet och sadism, estetik och dominans.” RFSU lär besökarna att ”fascineras, upphetsas och njuta av bondage, dominans, undergivenhet, sadism och masochism”. Detta hyllande av att skada den egna kroppen är en riskfaktor för många, inte minst dem som har ett självskadebeteende. 


Du kan läsa hela artikeln HÄR.

Inga kommentarer: