20 juli 2010

rupebas morgonkoll - 20 juli

Mot en bättre värld
I förbindelse med  Frälsningsarmén ungdomsvärldskonvent i Stockholm med deltagare från 94 länder intervjudade Världen idag tre deltagare från olika delar av världen, Uganda, Jamaica och Inden.

Tradition och förnyelse
Bengt Malmgren skriver på sin blogg om spänningen mellan tradition och förnyelse utifrån ett katolskt perspektiv:
"Här har jag en del invändningar mot vissa strömningar hos de mest inbitna traditionalistiska grupperna, som jag menar leder till att man riskerar att slå vakt om stela tidsbundna strukturer och kapa kontakten med trons källor på djupet. Traditionalismens uppsåt uppfattar jag som gott så länge det handlar om att slå vakt om den levande tros-traditionen, Kyrkans läroämbete och hennes kraft och uppdrag att i handling, ord, lära och liturgi bevara och sprida evangeliet genom alla tider, oberoende av de opinionsvindar som för tillfället blåser. Ibland är kyrkan i medvind, då riskerar hon att korrumperas genom lieringen med den världsliga makten, ibland är hon i motvind, då riskerar hon att sekulariseras, samtidigt som olika väckelserörelser har visat att just i motgångstider växer och frodas som bäst gröna friska skott på Kyrkans träd. Jag är vinstocken, ni är grenarna, säger Jesus. Det är meningen att vi skall bära rik frukt."I en annan bloggpost talar Malmgren om betydelsen av den karismatiska förnyelsen inom den katolska kyrkan.Han skriver:
"Den personliga pingsten, "dopet i den helige Ande" som det kallas utifrån terminologin i Apostlagärningarna, är en lika viktig del av Kyrkans liv som sakramenten."

Korrumperar makt?
Från den engelska sidan kommer ett inlägg från RubiBlog av Bruce Redman: Does power corrupt?


Louise Hoffsten i Stjärnsund
Dalarnas Tidningar rapporter från en konsert med Louise Hoffsten i Stjärnsund. Artiklen avlöjas med följande lovvord om Frälsningarméns musik:  "Efter flera extranummer avslutades kvällen med Varför skola människor strida från samlingsalbumet Frälsningsarmén - en salig samling, från 1999. Där hyllade Louise Hoffsten och stora delar av den dåvarande artisteliten det evigt musicerande trossamfundets musikrepertoar." 

Andakt och uppbyggelse

Dagens andakt i högerspalten handlar om att kämpa mot "jättar"  och minikommentaren till den dagliga bibelläsningen från Apostlagärningarna 7 har som tema:  "Be för dem som förföljer er"

Inga kommentarer: