8 okt. 2010

Europarådets beslut igår kväll ger svensk sjukvårdspersonal samvetsfrihet

Från Ja till Livets hemsida - "Som en blixt från klar himmel, via en abortliberal motion, via en ännu mer abortliberal rapport till beslut av en mycket välkommen resolution, som garanterar samvetsfriheten för all personal i svensk sjukvård. Den oväntade vändningen, där tillägg efter tillägg till slut gjorde att rapportförfattaren röstade emot sin egen text, kommer göra det lättare för vårdpersonal att bland annat vägra medverka till selektiva aborter pga kön eller funktionshinder."       Läs sammanfattningen på Europarådets hemsida..

Dagen - Europarådet säger ja till samvetsfrihet i vården
Världen idag - Europarådet stöder samvetsfrihet 

Här finns den ursprungliga rapporten, vilken allstå övergavs helt och
hållet, varvid nya tillägg som förespråkade samvetsfrihet istället röstades igenom:
http://assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/Doc10/EDOC12347.pdf

Inga kommentarer: