7 okt. 2010

rupebas morgonkoll - 7 oktober

Varning för nyliberalismen!
Stanley Sjöberg skriver i Hemmets Vän - "Det som händer på nytt är att humanismen avslöjar sig. När Gud avskaffas och Bibeln förkastas, då formas en ideologi som ersätter det gudomliga med det mänskliga. I en sådan frigörelse från Gud, sker samtidigt en frånkoppling till tron på alla människors lika värde och den empati som kännetecknar sann andlighet."

Den helige Ande och twitter
"...Däremot tror jag på en ständig uppfyllelse av den Helige Ande, det är färskvara. Jag tror också på att samtliga Andens gåvor ska vara i funktion i en församling. Ber till Gud om att de sjuka ska bli helade i gudstjänsten i morgon, de trötta ska få ny kraft, de kristna som torkat in och blivit sömniga ska få uppleva en ny uppfyllelse av Anden, att den kraftlöse ska få kraft, och att längtande kristna ska bli beklädda med kraft för att flöda i Andens gåvor och bli frimodiga i sina vittnesbörd. Och att de som ännu inte har tagit emot det nya livet i tron på Jesus och Andens nya liv ska göra det i morgon."
Från Stefan Swärds blogg. Kommentarerna och den påföljande diskussionen är också läsvärda.

Inga kommentarer: