26 okt. 2010

rupebas morgonkoll den 27 oktober

Är samvete en lyx som troende kan ägna sig åt privat?
Bengt Malmgren skriver i sn blogg - "Nu ser jag att hela det akademiska artilleriet mobiliseras för att gå emot min, Christina Doctares och Tomas Seidals artikel om samvetsfrihet. I en replik som jag läser på SvD´s webbplats skriver Per Bauhn, professor i praktisk filosofi vid Linnéuniversitetet där han vad jag kan se argumenterar för att något substantiellt som man kan kalla samvete och som vi som människor är förpliktigade att följa inte finns. Samvete jämställs med starka känslor eller "sekteristiska övertygelser". En alternativ tolkning skulle vara att han menar att det finns, men att troende människor som hävdar samvetet per automatik diskvalificeras som icke trovärdiga."

Stort mörkertal bland unga hemlösa
Svt rapport - "I Stockholm är fler än var tionde hemlös under 25 år. Men hur många unga vuxna som egentligen är hemlösa i Sverige går inte att veta. Den senaste nationella mätningen av antalet hemlösa i Sverige gjordes 2005. Då fanns 17.800 personer som saknade en fast bostad. Av dem var en fjärdedel under 29 år."

Inga kommentarer: