7 okt. 2010

Får samvetet rum i politiken?

I förbindelse med Europarådets behandling av ett lagförslag som begränsar vårdpersonalens rätt att avstå från vissa behandlingar har flera artiklar publicerats till försvar mot samvetsfriheten.
I Expressen skriver Ander Löfström:  "Ett nytt förslag från Europarådet kan tvinga vårdpersonal att utföra aborter mot sin vilja, skriver läkaren Anders Löfström.
I årets riksdagsval röstade 95 procent av väljarna på partier som bekänner sig till ett multikulturellt och pluralistiskt samhälle. För detta ska vi förstås vara tacksamma. Desto mer överraskande, då, att representanter för samma partier utan protester tycks vara beredda att rösta igenom ett förslag i Europarådet som inte bara ökar likriktningen inom sjukvården - utan också innebär rent åsiktsförtryck.
Den 7 oktober tar Europarådets parlamentariska församling ställning till ett förslag om att begränsa läkares rätt att av samvetsskäl vägra genomföra aborter."

 I Världen idag skriver Tomas Seidal, Christina Doctare och Suleyman Wannes -
"Samvetsfriheten har länge haft en svag roll inom svensk sjukvård, även om den i praktiken fått ett visst utrymme. Just denna frihet är i dagarna uppe till debatt i Europarådet.
Detta med anledning av en motion som skrevs 2008 med den svenska riksdagsledamoten Carina Hägg (S) som första undertecknare (Doc 11757). Motionen uttrycker ”djup oro” över att samvetsbetänkligheter, baserade på moralisk, filosofisk eller religiös övertygelse, tenderar att bli vanligare. Särskilt bekymrade är undertecknarna över att så sker inom området ”reproductive health care”. I sammanhanget syftas främst på legala aborter."Ja till Livets hemsida skriver:
Idag stryper Europarådet samvetsfriheten?
Idag röstar Europarådet om att inskränka vårdpersonals av Europakonventionen givna samvetsrättigheter. Läs en debattartikel av läkaren Anders Löfström i Expressen, ytterligare en av Tomas Seidal m fl samt en av Johan Holmdahl.
Själva rapporten hittar du här, vilket tidningen Världen idag skrivit om här och här.
Välartikulerad kritik mot konsekvenserna ges här.

Inga kommentarer: