11 okt. 2010

rupebas morgonkoll - 11 oktober

Bara viss politik anses vara okej
Göran Skytte skriver i Svenska Dagbladet - "Det finns krafter i debatten som menar att religionen ska reduceras till ”en privatsak” utanför samhället. Mot denna bakgrund är det av godo när kyrkfolk lägger sig i samhälls- debatten. Det är viktigt att Bibelns budskap inte förpassas till något undangömt privatreligiöst hörn av tillvaron.
Några av vår tids mest älskade präster, jag tänker på Martin Luther King och Desmond Tutu, var kolossalt aktiva i politiska frågor. Det är till exempel både rätt och riktigt att i predikstolen kritisera främlingsfientlighet.
Men att driva politik från predikstolen kan också leda fel. Den samhällsengagerade prästen kan bli en trångsynt partipräst. Partiet och den politiska ideologin kan bli viktigare än Evangeliet. Jag tycker mig se sådant på en del håll."


Vi behöver en ny strategi!
Stanley Sjöberg skriver i Hemmets Vän - "I Sverige har vi Pingströrelsen, EFK, Trosrörelsen och Oasrörelsen utöver tio, femton andra etablerade kyrkor och samfund. Dessutom finns i vår tid en mångfald olikheter utifrån musikaliska stilar och andliga företeelser.
Det som händer i USA, sker en tid senare också här. Därför kan det vara av intresse att uppmärksamma den senaste "vågen" av kristen ungdomskultur. Det är en rörelse som ytligt sett påminner om 1970-talets period med Jesusfolket." 

Inga kommentarer: