11 dec. 2011

Bloggpredikan den tredje advent: Leva livet


Den tredje advent har alltmer kommit att firas som Livets söndag.
Uppslagsverket Wikipedia beskriver livet söndag så här:

"Livets Söndag firas den tredje advent varje år och är en dag där olika kristna samfund lyfter upp frågor om abort, fosterdiagnostik, dödshjälp och liknande.Initiativet till firandet av Livets Söndag i Sverige togs ursprungligen av katolska kyrkans biskop Anders Arborelius. Idén har dock under senare år spridit sig till kyrkor inom de flesta kristna samfund i Sverige, och alltfler församlingar uppmärksammar dagen. Livets Söndag är en dag med fokus på livets värde och helgd; en dag för församlingen att betona glädjen och tacksamheten över livet."
De två punkterna i livet där man träder in i livet, födelsen, och där man träder ut ur livet, döden, har väldigt mycket stått i fokus som tema för livets söndag.

Ur en kristen synvinkel har det alltid varit viktigt att framhålla att livet är heligt. Därför har frågan om aborter och dödshjälp varit centrala etiska frågor. Många tar fram de aspekterna på livets söndag.

Men livet handlar inte bara om att födas eller dö. Livet handlar i väldigt hög grad om det som händer mellan vaggan och graven. Arborelius talar om det i sitt herdebrev. Han talar om de papperslösa, om de gamla och de sjuka.

Men livets söndag handlar framför allt om tacksamhet för livet. Tacksamhet för varje ny dag, för mat, kläder, hem och vänner.

Men det finns ytterligare en dimension av liv. Då Jesus säger: "Jag har kommit för att de skall ha liv, ja, liv i överflöd"(Joh 10:10), så handlar det om något mer än att bara leva och överleva. Det talar om en helt ny livsdimension. Det talar om att födas på nytt och och komma in i en levande relation med levande Gud. Det handlar om att verkligen börja LEVA LIVET. Det eviga livet tillsammans med Jesus. Och det allra bästa är att alla får vara med, men var och en måste bestämma för sig själv. "Men åt alla dem som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn" Joh 1:12).

Man blir inte Guds barn, eller en kristen, genom att gå i kyrkan varje söndag. Man blir inte kristen genom att hålla med om vissa kristna etiska dokument. Man blir inte kristen genom att hålla en massa färdigformulerade bud. Man blir en kristen genom att ta emot Jesus och det överflödande liv som han vill ge till oss.

Det stora problemet är att det finns någon som vill lura ifrån dig det nya livet. Någon som vill stjäla den gudsgemenskap som Jesus vill att du ska leva i. Samma vers som talar om liv och överflöd säger ocksåt:"Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda."(Joh 10 10).

Låt inte lura dig. I dag är det livets söndag. Börja leva det nya livet.

LEV RIKT - FÖLJ JESUS!

Inga kommentarer: