14 dec. 2011

Skolan är fylld av ideologiska tabun

Jacob Rudolfsson skriver i Svenska Dagbladet:

"Diskussionen om att skolor bör hålla sig undan från kyrkan har blivit alltför ensidig. Skolan är långt ifrån värdeneutral i andra sammanhang, skriver Jacob Rudolfsson, Svenska Evangeliska Alliansen.

Varför håller en skola sig undan kyrklokalen i rädsla för att välsignas med en god jul och läsning ur julevangeliet, samtidigt som en annan skola finner det naturligt att predika kön som en social konstruktion och att allt är okej så länge man bara använder kondom?
I den ena värnar man föräldrarätten och pluralismen för att inte stöta sig med andra kulturer. I den andra främjas ett perspektiv som allenarådande. Skolverkets ”riskanalys” av den ensidiga påverkan är påtaglig i det ena fallet, men lyser med sin frånvaro i det andra."

Läs mer

Inga kommentarer: