23 dec. 2011

rupebas morgonkoll 23/12

rupebas morgonkoll den 23 december

Vem är vulgär, Sturmark?

Helle Klein skriver i Kyrkans Tidning - "Humanisternas ordförande Christer Sturmark gör som han brukar: går till aggressivt personangrepp. Efter ett års debatterande med honom är jag van men det är lika trist varje gång.
Jag har över huvud taget inte nämnt hans namn i min artikel i Kyrkans tidning ändå ser han sig nödgad att gå till frontalangrepp. Och självklart har jag inte kallat honom sjuk eller personlighetsstörd. Däremot får jag ständigt en massa mer eller mindre idiotförklarande epitet östa över mig av Sturmark
."

”Storbritannien är ett kristet land”
Dagen - "Storbritannien är ett kristet land och kyrkan borde göra mer för att lyfta fram kristen etik i samhället. Det menade den brittiska premiärministern David Cameron i ett något oväntat utspel i helgen. Och reaktionerna har inte låtit vänta på sig."


Jesu jungfrufödelse - Gud född av jungfru Maria 

Stefan Gustavsson skriver i Svenska Evangeliska Alliansens nyhetsbrev:
"Kristna genom historien har gemensamt bekänt sin tro på ”Jesus Kristus … avlad av den Helige Ande, född av jungfrun Maria …” (apostoliska trosbekännelsen).
Liberala teologer, som K G Hammar, har valt att tala om jungfrufödelsen mer som liknelse eller poesi och velat flytta fokus från frågan om historicitet (har det hänt) till frågan om symbolik (vad är det som kommuniceras). Samma resonemang förs när det gäller övriga berättelser i evangelierna om under – med undantag för Jesus uppståndelse. Även de mest skeptiska teologer brukar säga att uppståndelsetron inte är förhandlingsbar; utan Jesu uppståndelse finns ingen kristen tro
."

Jul á la Hillsong: frälsning och socialt arbete
Världen idag - "Jul enligt Hillsong är julsånger, frälsning och socialt arbete. På söndagen arrangerade församlingen föreställningen "This is Christmas", och i vanlig söndagsmötesordning, höll man även julkonserten tre gånger på samma dag. Utanför packade volontärerna bussen, som sedan rullade vidare till Frälsningsarméns behövande."

In English

Report from a mission trip to Latvia

Glad Ljungholm: "Today has been a relatively quiet day in Skangali as we waited for the arrival of the Christmas presents for the children.  We had already brought them to Latvia back in August but since then they had been in hiding from curious eyes."

Inga kommentarer: