5 dec. 2011

rupebas morgonkoll den 5 december

Morgonkoll
Alla bör ha rätt att utöva sin tro

Hemmets Vän - "Asylsökande som konverterat och blivit kristna har vid en utvisning i flera fall uppmanats att hålla tyst om sin tro. Men att gå emot religionsfriheten och mänskliga rättigheterna är inte rätt, menar skribenterna."

Anpassning till döds för kyrkan
Stefan Gustavsson skriver i Världen idag - "Under lång tid har kyrkorna i väst arbetat utifrån hypotesen att anpassning till samtidskulturen är vägen till framgång. Det vi talar om är inte anpassning i form och stil, som musik eller språk eller gudstjänstupplägg. Nej, det handlar om innehållet; vad det är vi tror och vad vi vill kommunicera till vår omgivning. Det handlar om vår syn på innehållet i kristen tro. Inte minst handlar det om vår syn på Bibeln. I vilken grad får dess texter definiera innehållet i vår tro?"

Min analys av Rob Bells bok en gång till
Stefan Swärd skriver i sin blogg - "Noterar att Torsten Åhman håller på och publicerar en serie blogginlägg där han jämför min bok ”Efter detta” med Rob Bells bok ”Love wins”, har förklarar också varför han inte ville skriva en baksidestext på min bok, men gjorde det på Bells bok. För bloggläsarens upplysning kan jag nämna om att åtta personer blev tillfrågade om att skriva baksidestext på min bok, sex tackade ja, en tackade nej pga reservationer mot innehållet – det var Torsten Åhman, och en tackade nej av tidsskäl, det var Berit Simonsson."

Inga kommentarer: