8 dec. 2011

Livets Söndag - tredje advent

Från Svenska Evangeliska alliansens hemsida:

"Socialstyrelsens senaste rapport om att allt fler väljer att göra abort om det visar sig att fostret har Downs syndrom tyder på en oroande utveckling mot i samhället. Även de så kallade flickaborterna ger skäl för oro.

Sedan några år tillbaka har församlingar över hela landet valt att tillsammans fira Livets Söndag den tredje advent. I frågor kring dödshjälp, kloning och abort, ser vi nämligen dagligen hur människans värde devalveras. Trots att detta är stora och viktiga frågor som rör vid livets innersta är samtalet och debatten oftast obefintlig i samhället. Abortfrågan har under lång tid ansetts nästan som en icke-fråga (även om den åsikten verkar ha övergivits i takt med att tonårsaborterna skjutit i höjden och kvinnors problem efter aborter också börjar uppmärksammas). I många länder är det vanligt att församlingar regelbundet lyfter fram dessa frågor i ljuset men i Sverige kan frågor som rör människovärdet hamna i skymundan."

Läs mer

Inga kommentarer: