21 maj 2015

Är det nödvändigt att använda ord?

Predika alltid evangelium, och om nödvändigt, använd ord” . Detta är ett citat som förmodas komma från Franciskus av Assissi. Den som citerar detta kanske menar att ord inte är så viktiga, evangeliet ska levas ut, man ska predika med sitt liv och inte med ord.

Ingenting kan vara felaktigare. Om jag lyckas leva ett liv som är eftersträvansvärt och inte säger något om Jesus, blir det ju jag själv som får berömmelse och inte Jesus.

Om citatet vore vägledande för ett kristet liv så måste Jesus totalt ha missuppfattat situationen. Jesus höll många, långa tal. Jesu liv talade starkt. Han levde ett heligt liv och gjorde många under och kraftgärningar. Men utan förkunnelsen hade människorna aldrig fått reda på vägen till Gud genom pånyttfödelsen.

Paulus skriver också att tron kommer av förkunnelsen av Kristi ord (Rom 10:17). Utan ordets förkunnelse blir det ingen tro.

Jo, ord är viktiga, men inte tillräckliga. Vi ska predika med ord, men också med med liv och gärningar.

/PB

Inga kommentarer: