23 maj 2015

Vad väntar vi på?

Pingstdagen närmade sig. Jesus hade sagt till sina lärjungar att de skulle stanna i staden och vänta tills de hade blivit rustade med kraft från höjden (Luk 24:49 och Apg 1:4-5).

Och så kom pingstdagen och väntan var slut. De behövde inte vänta längre. De blev rustade med kraften från höjden och de blev döpta med helig ande (Apg 1:5).
Det allra bästa var att detta blev en möjlighet för alla människor från och med pingstdagen. Då Petrus förklarade för folkmasssan vad det var som hände på pingstdagen säger han att Gud utgjuter sin ande över alla människor (Apg 2:17). Alla människor! Vi behöver inte vänta längre! Trots det finns det många människor idag som går och väntar på att något ska hända. Några har till och med slutat hoppas att något ska hända.

Till och med i den första tiden fanns det människor som gick och väntade på det som redan hade skett. Paulus förkunnar för dem som lyssnade att löftet som var givet har Gud redan infriat (Apg 13:32).

Väntans tid är över. Pingsten är här. Gud har utöst den helige Ande över dig. Du får i tro ta emot vad Gud har lövat och tacka Gud att han har uppfyllt sitt löfte.

Bloggpredikan Pingstdagen /PB

Inga kommentarer: