1 maj 2015

Bevare meg vel!

Från Jostein Nielsens blogg:

Jeg valgte tittelen: «Bevare meg vel!» på den første boka jeg skrev. Den ble til på grunn av en utfordring fra Ragnhild Engøy. Hun og ektefellen Kolbjørn, var divisjonsledere i Sentraldivisjonen for ca 25 år siden. De hadde bedt meg tale på et felles hellighetsmøte i Majorstua korps. Temaet jeg valgte var: «Bare Lukas er hos meg» (2 Tim 4:11a). Bakgrunnen for at Lukas var alene igjen hos Paulus, var at Demas hadde forlatt dem fordi «han fikk den nåværende verden kjær» (v 10). 

Jeg valgte å fokusere på hvorfor Lukas ble bevart i denne verden. Dersom jeg i livet til Lukas kunne finne vaner han hadde som gjorde at han ble bevart, ville det kunne hjelpe meg og andre til å bli bevart også. 

Läs mer HÄR.

Inga kommentarer: