14 maj 2015

Varför står dom och tittar upp i himlen?

Det var det budskapet som mötte lärjungarna då Jesus just hade farit upp till himlen på den första Kristi Himmelfärdsdagen: "Galileer, varför står ni och ser mot himlen?" Du kan läsa texten i Apostlagärningarna kapitel 1 och verserna 6-11.

De två vitklädda männen som ställde denna fråga till lärjungarna fortsatte med orden "Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen skall komma tillbaka just som ni sett honom fara upp till himlen" (vers 11). Det var just det som lärjungarna väntade på då de stod och såg upp mor himlen. Jesus hade berättat för dem att han skulle lämna dem för att sedan komma (Joh 14:1-3).

Det var också den enda fråga lärjungarna ställde till Jesus den där dagen "Är tiden inne?" Jesus gav inte lärjungarna något svar om tiden var inne. Han sa i stället "Ni skall få kraft när den helige anden kommer över er." (vers 8).

Lärjungarna såg åt fel håll. Lärjungarna väntade på "där och då", men Jesus svarade att nu var det "här och nu" som gällde. Nu skulle de bli fyllda med den helige ande och förändra hela världshistorien.

Kristi himmelsfärd var inte slutet. Det var tvärtom. Det var nu det började.

Lärjungarna levde i en förvissning om att Jesu återkomst skulle inträffa snart. Mycket snart. Men tiden gick. Vi kommer närmare den dagen för varje dag som går. Vi har aldrig varit närmare än nu.

Men om vi inte ska se uppåt medan vi väntar, vart ska vi då vända vår blick?

Se inåt
Uppmaningen att vara beredd återkommer många gånger i Bibeln. Var beredda, ni vet inte tiden eller stunden. Medan vi väntar får vi denna uppmaning: "När nu allt detta skall upplösas, då måste ni leva heligt och fromt på alla sätt medan ni väntar på Guds dag" (2 Pet 3:11-12).

Då Jesus kommer tillbaka väntar han att möta en församling "utan fläck och skrynka". Det är som då brudgummen kommer för att möta sin brud. Brudgummen väntar sig inte en smutsig brud med sönderrivna brudkläder. Uppmaningen till oss medan vi väntar är att leva heligt och fromt på alla sätt. Är du beredd at möta din Gud?

Lyft blicken
Det finns en skörd att bärga för Guds rike. Lärjungarna var så upptagna med sitt eget att de inte såg att det fanns en möjlighet att skörda. De trodde nog att det skulle komma en skörd någon gång, men inte nu. Kanske om fyra månader. Men lärjungarna såg åt fel håll. Jesus säger till dem: "Ni säger: fyra månader till, så är det dags att skörda. Men jag säger er: lyft blicken och se hur fälten redan har vitnat till skörd." (Joh 4:35)

Det kan se ut som om lärjungarna oftast såg åt fel håll. De såg uppåt då de skulle se inåt och de såg nedåt då de skulle lyfta blicken. Men en dag blir det dags att se dit lärjungarna såg på Kristi himmelfärdsdag. Det kommer en tid då vi närmar oss avslutningen av denna tidsålder, där vi uppmanas att se uppåt. "När allt detta börjar, så räta på er och lyft era huvuden, ty er befrielse närmar sig.” (Luk 21:28).

En dag är tiden inne. Men medan vi väntar ska vi se inåt och se till att vi är redo för den dagen. Vi ska också se omkring oss för att se vilken skörd just vi ska vara med ock bärga.

Bloggpredikan /PB

Inga kommentarer: