3 maj 2015

Det är viktigt att tänka väl om varandra

Tomas Sjödin predikar idag utifrån Filipperbrevet, som är ett av Paulus mest personliga brev. Han har en speciell relation till filipperna och ”tackar Gud varje gång han tänker på dem”. Det är viktigt att tänka väl om varandra.
"Och min bön är att er kärlek mer och mer skall överflöda och leda er fram till insikt och klart omdöme, så att ni kan avgöra vad som är rätt och vara rena och fläckfria på Kristi dag, rika på rättfärdighetens frukt som Jesus Kristus ger, Gud till ära och pris." Fil 1:9-11
Ta del av den själavårdande undervisningen HÄR.

Inga kommentarer: