28 mars 2019

Dagens Andakt 28 mars


”Herren, det är Anden, och där Herrens ande är där är frihet” (2 Kor 3:17)

Den helige Ande utgår från Fadern och visar vem Jesus är. Fadern sänder den helige Ande i Jesu namn. När jag tänker på den helige Ande handlar det först och främst om ”frihet”. Jag tänker på frihet från prestation och jag tänker på friheten att vara den jag egentligen är. Men jag tänker kanske framför allt på friheten att göra det Gud vill i denna världen, där vi är omgivna av och ofta kan känna oss kontrollerade av det onda, När den helige Ande är med vågar vi bryta igenom motståndet.
Jag tänker också på friheten från alla osunda band. Den helige Ande hjälper en människa att bryta varje band som vill hålla henne borta från gemenskapen med Gud. Han är ”Hjälparen”, den som ”påminner” oss om allt det som Jesus har sagt. (Joh 14:26) När frestelsen kommer är den helige Ande, som med mjuka band binder mig till Jesus. Den helige Ande bor i mig om jag är en kristen, och i mitt inre viskar han de varnande orden, som får mig att hålla fast vid Jesus.  
BÖN
Helige Ande tack att du bor i mig och låter mig få uppleva friheten från alla band utom bandet till Jesus Kristus, Guds son.

______________________
Dagens andakt på norsk
==>
Daily devotion in English
==>
__________________________

Inga kommentarer: