1 dec. 2019

UTMANINGEN 1 dec - Upp 1

ÄLSKAD OCH FRIKÖPT

Bibelläsning: Uppenbarelseboken 1
"Han som älskar oss och har friköpt oss från våra synder med sitt blod och som har gjort oss till ett konungadöme, till präster åt sin Gud och Fader, honom tillhör äran och makten i evigheternas evigheter, amen." (Upp 1:5-6 FB)

Älskad och friköpt. Smaka på orden. Jesu död på korset är en manifestation av Guds kärlek till dig och det pris Jesus betalade för att friköpa dig.

Älskad och friköpt. Det är en beskrivning av vem du är som kristen. Det är din identitet, din viktigaste titel som borde stå på ditt visitkort.

Älskad och friköpt. Tänk att det finns människor på jorden som ännu inte upptäckt att de är älskade och att de kan bli friköpta.
 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Herre, hjälp mig att kunna berätta de goda nyheterna för någon idag.
ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE


Inledning och hälsning - Vers 1-8
Kapitlet börjar med att tala om att hela boken är en uppenbarelse från Gud om vad som snart ska ske.
I de första verserna kan vi också läsa ett löfte om att de som läser boken och tar vara på budskapet är saliga, välsignade.

Johannes beskriver också den som har givit denna uppenbarelse:
- Han har löst oss från våra synder med sitt blod (vers 5).
- Han ska komma tillbaka med molnen och varje öga ska se honom (vers 6).
 

Johannes syn på Patmos - Vers 9-20
Här presenterar sig den som talar med Johannes:

- den förste och den siste (vers 16)
- den levande som var död (vers 18)

 Johannes får här en uppmaning att skriva ned vad han sett, vad som är och vad som ska ske i framtiden (vers 19)
Budskapet i de första kapitlen är riktade till sju församlingar, som representeras av sju ljusstakar.
Till eftertanke:
- Vem det är som förmedlar uppenbarelsen till Johannes? 
- Då han kommer tillbaka ska alla se honom. Då du tänker på Jesus tänker du då mest på den lidande Messia eller på kungars kung?
- Varje församling liknas med en ljusstake. På vilket sätt kan en ljusstake symbolisera församlingen?

Inga kommentarer: