8 apr. 2020

UTMANINGEN 8 april - 3 Mos 13

REN ELLER OREN

Bibelläsning: Tredje Moseboken 13
Läs bibeltexten här

" Den som är angripen av spetälska skall gå med sönderrivna kläder. Han skall ha sitt hår ovårdat och skyla sitt skägg och ropa: "Oren! Oren!" Så länge han är angripen av spetälska skall han vara oren."  (3 Mos 13:46-47 FB)


Spetälska är en fruktansvärd sjukdom. Den ansågs på Gamla Testamentets tid vara ett resultat av synd. Vid flera tillfällen drabbas människor i det Gamla Testamentet av spetälska på grund av direkt synd. Här är det Gud som sänder spetälskan. Till exempel till Mirjam (4 Mos 12:10), Gehasi (2 Kung 5:25-27) och Ussia (2 Krön 26:21).

Idag är spetälskan inget stort problem i vårt land. Men synden kan också i vår tid vara som en spetälska. Den är smittsam på samma sätt som spetälskan.  Men den andliga spetälskan kan vara mer förrädisk än den fysiska eftersom den inte syns utanpå lika tydligt. Vi kan dölja bitterhet, avund, hat och annan synd inom oss, utan att det är synligt för andra människor

Prästen kunde inte rena från spetälskan då, och prästen kan inte rena från synd idag. Han kan möjligtvis ställa diagnosen och ge receptet. Den enda som kan rena från synd är Gud genom Jesu blod.

Är du ren? Jesus kan rena!

-> Mannakorn att tugga på under dagen:  "Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet." (1 Joh 1:9)
___________________
Innehåll:
Regler om spetälska hos människor och på kläder.


Kommentar:
Prästen var ansvarig för sjukvården. Han nämns 43 gånger i kapitlet. Prästen diagnostiserade, ordinerade karantän och friskförklarade. Det var prästen som avgjorde om någon var ren eller oren.

   Det ser ut som om prästen hade samma funktion också på Jesu tid många hundra år senare. Då Jesus botat en spetälsk säger han till den spetälske att han ska gå och visa sig för prästen (Matt 8:4).

Den spetälske var skyldig att uppträda med ovårdat hår och ropa "Oren, oren" så att friska människor kunde hålla sig på behörigt avstånd från den sjuke.

Till Eftertanke:
Den som syndar behöver idag inte gå och ropa "oren, oren". Synden är ofta inte synlig. Men även om den inte syns kommer förr eller senare syndens konsekvenser att bli synliga. Både i mitt eget liv och i andras.
   Det fanns inga fungerande botemedel för spetälskan på den tiden. Men det finns ett fungerande botemedel för synd:  "Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet."
- Hur är ditt förhållande till den bibelversen? Hur ofta ber du Gud om förlåtelse?

Finns det synder som upprepas gång på gång i ditt liv? Vad gör du med dem?

Inga kommentarer: