16 okt. 2008

Hur kan ett helt folk plötsligt byta åsikt?

Äktenskapsfrågan ännu inte avgjord>>
Hägglund: Vi måste hitta en lag som alla är nöjda med>>
Elisabeth Sandlund: Nu krävs en folklig opinion >>

Förändringen har gått fort. På bara några tiotals har ett helt folk bytt åsikt. Det normala i alla tidigare generationer har varit att en familj består av en mamma, en pappa och i många fall även barn. Även om det ofta har varit ensamstående föräldrar, så har familjens grund varit att det har funnits en mamma och en pappa som tillsammans har fått barn som sedan har fått växa upp i familjen. Det har varit helt självklart och naturligt och grunden för vårt samhällsbygge.

Förra veckan i partiledardebatten var det sju partiledare samlade. Sex av dem ser det som självklart att det som varit det naturliga i tidigare generationer är helt förkastligt i dag. Med stor indignation kastar de sig över den sjunde partiledaren och kan inte förstå hur någon kan ha mage att säga emot det som nu blivit självklart: Att det är lika naturligt att en familj kan bestå av två pappor och barn eller två mammor och barn. (De sjunde partiledaren försökte förläget försvara sitt partis position även om han personligen kanske har samma åsikt som de sex övriga partiledarna).

Det kan vara svårt att förstå vilka krafter som ligger bakom en sådan radikal omsvängning i en fråga som alltid betraktats som självklar.

Bengts blogg skriver under rubliken "Argument saknas för könsneutralt äktenskap".

Det finns också många andra intressanta inlägg i frågan som alltför sällan hörs i samhällsdebatten.
Svenska Evangeliska Alliansen (SEA) skriver i sitt upprop: "Bevara äktenskapet mellan man och kvinna"
På SEA:s hemsida finns även remissvaren från flera kristna samfnd på förslaget om könsneutrala äktenskap
- Remissvar från EFS
- Remissvar från Pingst
- Remissvar från Katolska kyrkan
- Remissvar från Frälsningsarmén

Claphaminstitutet skriver på sin hemsida: "Bevara äktenskapet för största möjliga lycka"
Utvecklingen går fort nu. Om en kort tid kan oppositionens motion antas av Riksdagen. Efter det får kyrkorna ta ställning till om de verkigen vill ha kvar vigselrätten. Men fram till dess beslutet är taget är det viktigt att de som har en annan uppfattning talar om det.

peppebaron

3 kommentarer:

Bengt i huvudstaden sa...

Varför ska det vara så enormt jobbigt att låta äktenskapet stå för ett förhållande mellan en man och en kvinna? Varför låta trendiga modevindar och politisk korrekthet riva upp den världsvida innebörden av begreppet äktenskap?

Gayrörelsen och de politiskt korrekta politikerna har förmodligen ett underliggande och outtalat mål med att införa enkönade äktenskap: Att revoltera mot Gud och hans normativa skapelseordning för oss människor.

Den här typen av mänskligt uppror mot Skaparens vilja och plan kan bara föra vårt land ännu närmare hans dom över vårt land.

Det höga tonfallet och sarkasmerna mot den bibliskt förankrade synen på sexuella relationer och äktenskapet visar med all tydlighet att den här frågan har en stark andlig dimension: Den världsliga (icke-troende) människan känner inte Gud, hans ord och vilja. Den människan lyder inte Gud, utan leds av helt andra krafter.

För oss kristna borde därför kampen fokuseras både privat och i kyrkor på bön för hela vårt land och att människor ska söka sig till Jesus. Förslaget om enkönade äktenskap är bara en logisk följd av svenska folkets gudsfrånvändhet.

Nicklas Eriksson sa...

Bengt: kan du bevisa att "skaparen" finns och att denne har skrivit det som utgör basen för din tro på ett adekvat vetenskapligt sätt?

Nej, tänkte väl det.

Ni vet, det är 2008, snart 2009 nu. Inte 1008. Och folk har mage att påstå att muslimer ligger efter! I vissa frågor står ni kristna kvar en kvart efter kyrkomötet i Nicea och stampar på kyrkbacken medan världen går vidare.

Anonym sa...

Du borde veta att en förändring till en könsneutral äktenskapslag inte påverkar barns “rätt till en pappa och en mamma”. Det du syftar på är sannolikt lagarna för adoptioner och inseminationer som riksdagen redan beslutat om 2002 respektive 2005. Så även med en oförändrad partnerskapslag för samkönade par (och att bara olikkönade par får ingå äktenskap) så har samkönade par rätt att adoptera och lesbiska kvinnor att bli inseminerade vid kliniker. Därför håller inte det som argument.

Därför är jag nyfiken på vilka dina egentliga argument är? Eller nu när jag förklarat hur det är kanske du liksom jag är för en könsneutral äktenskapslag? Sedan blir det ju en annan debatt om man ska förändra lagarna för adoptioner och inseminationer.

Förresten har vad jag vet kd aldrig motionerat i riksdagen om att avskaffa möjligheten för ensamstående att adoptera. Har inte de barnen rätt till “en pappa och en mamma” Även om det inte är många barn som blir adopterade av ensamstående så existerar den gruppen barn. Var är logiken?

Enligt alla opinionsmätningar det senaste året så är en majoritet för en könsneutral äktenskapslag. Enligt en Sifo-mätning från januari i år är 71 % för en könsneutral äktenskapslag och bara 24 % emot. Bland alla riksdagspartiers sympatisörer förutom kristdemokraternas var en tydligt majoritet för reformen enligt Sifo.

Här är länken till Sifomätningen.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_793305.svd

Anders