20 mars 2013

Hur tänkte man egentligen?

En stor nyhet förra veckan var att man på ett konfirmationsläger i Rödeby hade undervisning i samlevnad. Konfirmanderna som deltagit i undervisningen fick ett "Knullborgarmärke", ett märke som till utseendet liknar ett simborgarmärke, samt ett certifikat på att man var kvalificerad att ligga med någon. Bara man väntade tills man fyllt 15 år.

För att genomföra undervisningen hade man hyrt in en konsult från RFSU och märkena som delades ut var också tillverkade av RFSU. Prästen fick inte närvara vid undervisningen eftersom det kunde inverka hämmande på barnen.

RFSU har redan tagit över en stor del av sexualundervisningen i skolan. Ska de också ta över kyrkans sexualundervisning? Förr hade kyrkan något viktigt att förmedla till barnen då det gällde sex och samlevnad. Traditionellt har kyrkan haft ett helt annat budskap till barnen än det som predikas av RFSU. Har kyrkan helt abdikerat i denna fråga? Har kyrkan inte längre något att säga till ungsomarna om sex och samlevnad? Hur tänkte man egentligen?

Många har naturligtvis reagerat på den konfirmationsundervisningen. Prästen Dag Sandal avslutar sitt inlägg med orden: "Det där certifikatet att få ligga stod väl annars Kyrkan för förr i världen.
Och märket var en krona, som bruden bar.
"

Svenska Dagbladet  
Världen idag  
BloggarDag

Inga kommentarer: