9 mars 2013

Inför söndagen - Livets bröd

Söndagens texter - Midfastodagen: 2 Mos 16:11-18 | 1 Pet 2:1-3 | Joh 6:24-35 | Ps 107:1-9
Livets bröd
"När folket nu upptäckte att Jesus inte var där och inte heller hans lärjungar steg de i båtarna och for över till Kafarnaum för att leta efter Jesus. De fann honom där på andra sidan sjön och frågade honom: ”Rabbi, när kom du hit?” Jesus svarade: ”Sannerligen, jag säger er: ni söker inte efter mig därför att ni har fått se tecken utan därför att ni åt av bröden och blev mätta. Arbeta inte för den föda som är förgänglig utan för den föda som består och skänker evigt liv och som Människosonen skall ge er. Ty på honom har Fadern, Gud själv, satt sitt sigill.” De frågade då: ”Vad skall vi göra för att utföra Guds verk?” Jesus svarade: ”Detta är Guds verk: att ni tror på honom som han har sänt.” De sade: ”Vilket tecken vill du göra, så att vi kan se det och tro på dig? Vad kan du utföra? Våra fäder åt mannat i öknen, så som det står skrivet: Han gav dem bröd från himlen att äta.Jesus svarade: ”Sannerligen, jag säger er: Mose gav er inte brödet från himlen, men min fader ger er det sanna brödet från himlen. Guds bröd är det bröd som kommer ner från himlen och ger världen liv.”
De bad honom då: ”Herre, ge oss alltid det brödet.” Jesus svarade: ”Jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra, och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta." (Joh 6:24-25) 

På Mose tid sände Gud bröd från himlen i form av manna. Det räddade folket från att dö svältdöden. I vår tid har Gud sänt brödet från himlen, Jesus Kristus, som räddar oss från döden och ger oss evigt liv.

Jesus är inte som vanligt bröd. Han är det levande brödet. Han är Guds ord förvandlat till liv. Han är ordet som blev kött (Joh 1:14).

Då vi äter vanligt bröd, eller annan mat för den delen, förvandlas brödet till oss själva. Brödet omvandlas till mänskliga celler. Ja, vi är i stort sett uppbyggda av cellerna från all slags mat vi har ätit.

Då vi tar emot Jesus och läser Guds ord blir vi delaktiga av gudomlig natur (2 Pet 1:4). Det är inte meningen att brödet Jesus bara skulle vara goda ord att leva av. Meningen är att ordet, Jesu egen natur, ska bli mer och mer synlig i våra liv.

Jesus är livets bröd. Det är "för dig utgivet". Du får ta emot. Du får äta det. Du får bli förvandlad av det.....för att vara med och förvandla din omvärld.

Inga kommentarer: