2 mars 2013

Inför söndagen - Kampen mot ondskan

Söndagens texter - Tredje söndagen i fastan: Jes 59:14-17 | Ef 6:10-18 | Mark 5:24-34 | Ps 25:12-22

Kampen mot ondskan
"Hämta nu styrka hos Herren, av hans oerhörda kraft. Ta på er Guds rustning, så att ni kan hålla stånd mot djävulens lömska angrepp. Ty det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld, mot ondskans andekrafter i himlarymderna. Ta därför på er Guds rustning, så att ni kan göra motstånd på den onda dagen och stå upprätt efter att ha fullgjort allt. Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte och klä er i rättfärdighetens pansar och sätt som skor på era fötter villigheten att gå ut med budskapet om fred. Håll ständigt trons sköld framför er, med den skall ni få den Ondes alla brinnande pilar att slockna, och grip frälsningens hjälm och Andens svärd, som är Guds ord. Gör det under åkallan och bön, och be i er ande varje stund. Därför skall ni hålla er vakna och aldrig tröttna i er bön för alla de heliga." (Ef 6:10-18 Bibel 2000)

Vi är utsatta för angrepp, "djävulens lömska angrepp".  Vi uppmanas att ta på oss Guds fulla rustning så att vi kan hålla stånd i striden. Men huvudfienden är inte människor utan vi kämpar mot "ondskans andemakter".

Djävulen försöker lura oss att tro att det är människor vi kämpar mot och ibland lyckas han lura oss.

Kampen förs på två slagfält. Ondskan som finns i världen som förtrycker människor och håller dem fångna i synden. Men kampen mot ondskan förs också i våra egna liv

Vi uppmanas att ta på oss Guds fulla vapenrustning. Det räcker inte att vara skyddad på en del och lämna andra delar vidöppna för djävulens angrepp. Vi måste ta på på hela vapenrustningen.

Sanningen är det bälte som håller ihop hela rustningen. Om vi öppnar för kompromisser med sanningen blottar vi oss för djävulens angrepp. Guds ord är sanning (Joh 17:17). Om vi inte håller fast vid Guds ord, kompromissar vi med sanningen.

Rättfärdighetens pansar iklär vi oss då vi tar emot rening och förlåtelse från Jesus (1 Joh 1:9). Utan ett rent samvete är vi maktlösa i kriget mot ondskan.

Villigheten att lyda den Helige Andes maning ger oss frimodighet och kraft. Olydnad mot Gud tar bort vår frimodighet och dränerar kraften.

Trons sköld skyddar oss från attacker. Ta upp trons sköld och låt Guds ord skydda dig. "Så finns nu ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus" (Rom 8:1).

Frälsningens hjälm är skyddet för våra tankar. All synd börjar i tanken. Börjar vi tänka fel fastnar vi lätt och blir fångar i våra tankar och "när begäret har blivit havande föder det synd" (Jak 1:15).

Andens svärd är Guds ord. Vår tro bygger på Guds ord. Vår relation till Gud bygger på Guds ord. Vår frälsning bygger på löftena i Guds ord. Då vår tilltro på Guds ord vacklar har djävulen lyckats med det han försökt med igenom hela historien "Har Gud verkligen sagt...?" (1 Mos 2:1).

Du står under angrepp! Ta på Guds fulla rustning, och "hämta nu styrka hos Herren, av hans oerhörda kraft".

Inga kommentarer: