30 mars 2013

Inför söndagen - Kristus är uppstånden!

Söndagens texter - Påskdagen - 2 Mos 15:1-11 | Mark 16:1-14 | 1 Kor 15:12-21 | Ps 118:15-24
Kristus är uppstånden
"När sabbaten var över köpte Maria från Magdala och Maria, Jakobs mor, och Salome välluktande kryddor för att gå och smörja honom. Tidigt på morgonen efter sabbaten kom de till graven när solen gick upp. Och de sade till varandra: ”Vem skall rulla undan stenen från graven åt oss?” Men så fick de se att stenen var bortrullad, den var mycket stor. De gick in i graven och såg en ung man i lång vit dräkt sitta där till höger, och de blev förskräckta. Men han sade till dem: ”Var inte förskräckta. Ni söker efter Jesus från Nasaret, han som blev korsfäst. Han har uppstått, han är inte här. Se, här är platsen där han blev lagd. Men gå och säg till Petrus och de andra lärjungarna: ’Han går före er till Galileen. Där skall ni få se honom, som han har sagt er.’” Då lämnade de graven och sprang därifrån, darrande och utom sig. Och de sade ingenting till någon, för de var rädda.
[När Jesus hade uppstått på morgonen efter sabbaten visade han sig först för Maria från Magdala, från vilken han hade drivit ut sju demoner. Hon gav sig i väg och berättade det för dem som varit tillsammans med honom och som nu sörjde och grät. När de fick höra att han levde och att hon hade sett honom trodde de inte på det.
Därefter visade han sig i annan skepnad för två av dem medan de var på väg ut på landet. Också de gick bort och berättade det för de andra, men inte heller de blev trodda.
Sedan visade han sig också för de elva medan de låg till bords, och han förebrådde dem deras otro och halsstarrighet, då de inte hade trott på dem som sett honom uppstånden." (Mark 16:1-14 Bibel 2000).

Kan man verkligen tro på Jesu uppståndelse?
För det första tror jag att man med ganska stor säkerhet kan påstå:
GRAVEN VAR TOM! 

Om den inte hade varit tom hade kristendomen aldrig uppstått. De första lärjungarna vittnade under stort motstånd om att Jesus uppstått från graven. Om inte graven hade varit tom hade motståndarna enkelt kunnat avslöja bluffen, gå till graven och säga: "Hallå, ser ni inte...."

Om nu graven var tom finns det två möjligheter:
1/ Någon har flyttat bort kroppen
2/ Jesus har uppstått

Om någon flyttat på kroppen, vem kan det ha varit?

Det judiska etablissemanget?
Nej det verkar inte logiskt. Det dom fruktade mest av allt var att graven skulle vara tom. Dom tvingade till och med romarna att sätta ut soldater utanför graven för att det inte skulle ske.

Den romerska armén?
Nej det verkar inte logiskt. Det var ju ett totalt misslyckande för den romerska armén att de inte ens kunde vakta en död från att rymma! Det är svårt att se vad de skulle haft för intresse av att ta bort kroppen.

Lärjungarna?
Ja det var ju det lärjungarna hade hoppats på. Men då man ser på lärjungarnas liv, hur i stort sett alla apostlarna dog martyrdöden, så ser det ut som om dom verkligen trodde att Jesus var uppstånden. Det är många som är villiga att dö för det dom tror på, men det verkar inte logiskt att man är villig att dö för något man vet är en lögn.

Om nu graven var tom och om varken Jesu fiender eller Jesu vänner flyttat kroppen. Ja, då är det mest logiska alternativet att Jesus uppstått.

GLAD PÅSK - JESUS LEVER!

Inga kommentarer: