3 mars 2013

Tidig söndagsmorgon på Färingsö den 3 mars

Veckan som gått från min personliga utsiktspunkt på livet

"Till flydda tider återgår min tanke än så gärna...". Så börjar "Fänrik Ståls sägner" av Runeberg, som var obligatorisk kurslitteratur då jag gick på gymnasiet under föregående sekel.

En orsak till att tanken gått tillbaka till flydda tider denna vecka var en samling med några av medlemmarna i den pionjärkår i Nacka som vi var med att starta 1999. Kåren las ned sommaren vi flyttade till Lettland 2009. Idag är några av medlemmarna trogna mötesbesökare på Templet i Stockholm.

Så här kunde det se ut på den tiden:
Du kan läsa mer om kåren i Nacka i Mitt Vittnesbörd, del 10.

En annan orsak till att tankarna går tillbaka till flydda tider var ytterligare en samling under veckan där vi strålade samman med folk som vi växte upp tillsammans med på Stockholms 6:e kår och Frälsningsarmén i Stockholm i stort. En kväll med goda minnen. Men det var, som sagt, länge sedan. Mycket länge sedan.

Men vi ska inte bara se tillbaka på det som varit. Under veckan som gick såg jag också påannonseringen av en av de kommande konferenser där Rut och jag är inbjudna som talare. Det är "Senior påskeleir" på Rica Havn hotel i Tjöme, Norge. Då jag ser bilden växer hoppet om att det, trots allt, kommer en vår och en sommar också i år.

Hemma läser vi Ruts "Dagboken" varje morgon vid frukosten och den gångna veckan var det en andakt som vi fick hoppa över. Det var andakten för den 29 februari. Den läser vi bara vart fjärde år då det är skottår. Men om du inte har boken kan du ändå få läsa den andakten här:

Dagens andakt, den 29 februari


”Min tid står i dina händer…” (Ps 31:16 LB)

Idag är det skottdagen, en extra dag, som vi får bara en gång vart fjärde år. En extra dag! Visst är det så, att vi ofta längtar efter en extra dag när vi är pressade av uppgifter som vi har svårt att hinna med. Och idag får vi den där extra dagen.

Men egentligen kan man säga, att den här dagen inte skiljer sig från alla andra dagar. Den följer på gårdagen och föregår en okänd morgondag. Egentligen är det här bara en vanlig dag.

Eller också kan vi se på alla dagar som ”extra” dagar. Varje ny dag är en extra dag i ditt liv, en dag med speciella möjligheter som aldrig funnits förut, en extra förmån som vi får av bara nåd. Låt oss använda den extra dagen väl.

BÖN

Tack för att du gett mig en ny dag. Hjälp mig att använda varje ögonblick av den här dagen på ett ansvarsfullt sätt, antingen jag vilar eller arbetar hårt.

Som sagt, låt oss använda dagen väl, och inte bara dagen utan även veckan som kommer som jag ber ska bli en välsignad vecka för dig.

Just nu är det söndagsmorgon och snart dags att åka in till Stockholm för förmiddagsmötet på Templet.
Peter Baronowsky 

Inga kommentarer: