9 mars 2013

Till personalhandboken

Då man packar upp efter att ha haft grejorna magasinerade under en längre tid hittar man mycket gammalt. Följande dokument är på norska (min egen översättning till svenska). Jag vet inte om det är från personalhandboken för Jelöy Folkehögskole där vi arbetade i nio år, men det är fritt för vem som helst att ta dessa regler och använda i företagets personalföreskrifter.

INFORMATION OM FÖRETAGETS NYA SJUKDOMSPOLITIK

Sjukdom är ingen ursäkt
Vi kommer inte längre att acceptera läkarintyg, eftersom vi anser att om man kan gå till läkaren kan man också gå till arbetet.

Tandläkarbesök
I framtiden kommer företaget endast att anställa personal med konstgjorda tänder, eftersom man då, istället för att springa till tandläkaren i tid och otid, kan skicka tänderna med posten.

Tillåtelse för operationer
Det kommer inte längre att ges tillåtelse till operationer av anställda. Vi anser att de anställda inte ska opereras eftersom de har användning för allt de har så länge de arbetar för oss. De anställda blev anställda som de var, och om något tas bort kommer de att bli mindre värda än då vi anställde dem. Undantag kan dock göras om det finns speciella skäl och då i utbyte mot nedsatt lön.

Pauser
Det används alltför mycket tid för toalettbesök. I framtiden ska man gå på toaletten i alfabetisk ordning. Anställda vars namn börjar på "A" går från 10:00-10:05, "B" från 10:05-10:10 osv. Om man är förhindrad att gå då det är ens tur måste man vänta till nästa gång det är ens tur igen.

mvh
Ledningen

Inga kommentarer: