23 mars 2013

Inför Söndagen - Palmsöndagen, Vägen till korset

Söndagens texter - Palmsöndagen 2 Mos 13:6-10 | Mark 11:1-11 | Heb 2:14-18 | Ps 118:19-29

Herren behöver den
"När de närmade sig Jerusalem och var vid Betfage och Betania vid Olivberget skickade han i väg två av sina lärjungar och sade till dem: ”Gå bort till byn där framme. När ni kommer in i den hittar ni genast en ungåsna som står bunden där, en som ännu ingen har suttit på. Ta den och led hit den. Om någon frågar er vad ni gör, så svara: Herren behöver den, och han skall strax skicka tillbaka den.” De gav sig i väg och såg en ungåsna stå bunden ute på gatan vid en port, och de tog den. Några av dem som stod där frågade: ”Vad gör ni? Tar ni åsnan?” Lärjungarna svarade som Jesus hade sagt, och då lät man dem gå. De ledde åsnan till Jesus och lade sina mantlar på den, och han satte sig upp på den. Och många bredde ut sina mantlar på vägen, andra strödde ut löv som de tog från träden runt om. Och de som gick före och de som följde efter ropade: ”Hosianna! Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Välsignat vår fader Davids rike som nu kommer! Hosianna i höjden!” Så kom han in i Jerusalem och gick till templet. Och när han hade sett på allt vände han tillbaka till Betania med de tolv, eftersom det redan var sent." (Mark 11:1-11 Bibel 2000)

Påsken börjar närma sig. Vi går snart in i påskveckan med alla de dramatiska händelserna där. Vi vet redan nu hur det kommer att sluta efter det att Jesus ridit in i Jerusalem. Men även om vi redan vet hur berättelsen slutar är det viktigt att stanna upp och komma ihåg. Att komma ihåg vad Jesus fick genomlida. Och varför han fick genomlida det. Och hur det påverkar mitt liv idag.

Om du skulle få en ingivelse att gå till en bilhandlare och köra iväg med en speciell bil, skulle du göra det då? Bilhandlaren skulle naturligtvis fråga "Vad gör du? Tar du bilen?" och du skulle lugnt svara "Herren behöver den."

Det var den uppmaningen lärjungarna fick. Och de gjorde som Jesus sa. Du kanske tror att det var lättare på den tiden. Det var kanske lättare då Jesus fanns bland oss i kött och blod. Då kunde man ju ändå fråga "Menar du verkligen att..." Men ändå. Gå till en okänd människa och säga "Herren behöver den".

Vad var det Herren behövde? Han behövde lärjungarnas lydnad och han behövde en åsna. Behövde Gud verkligen en åsna? Ja. Och om Gud behöver en åsna för att förverkliga sin frälsningsplan för världen, hur mycket mer skulle inte Gud behöva dig och mig. Och han behöver också din lydnad inför Andens maning.

Inga kommentarer: