29 mars 2013

Skärtorsdag på Tjöme

Rapport från Påskefestival 2013 på Tjöme, Norge.
Skärtorsdagen började med förmiddagsmöte där jag talade om händelserna dagarna före påskmåltiden. Då Jesus uppväckte Lasarus från döden (Joh 11) var det en profetisk händelse. Det pekade fram mot Jesu egen död, begravning och uppståndelse.

Jesusorden  "Har jag inte sagt dig att om du tror, skall du få se Guds härlighet?" (Joh 11:40) var de centrala orden i förmiddagens gudstjänst. Guds härlighet finns ständigt runt oss. Men det är bara med trons ögon som vi kan uppleva den.

Under gudstjänsten började man också duka bordet inför kvällens minnesmåltid, Jesu sista kväll tillsammans med lärjungarna före korsfästelsen. Församlingen bjöds på bittra örter.

På eftermiddagsmötet talade Rut om hur Jesus knäböjde inför var och en av lärjungarna för att tvätta deras fötter. Jesus, ledaren, han som kunde utföra underverk, knäböjer inför var och en av oss för att betjäna oss. Kan du ta emot det det? Eller tycker du, precis som Petrus, att du inte kan bli betjänad av Jesus på det sättet. Petrus utropade: "Aldrig någonsin skall du tvätta mina fötter." Men då svarade Jesus: "Om jag inte tvättar dig, har du ingen del i mig." (Joh 13:8). Att bli betjänad av Jesus, att få sin synd borttvättad är en förutsättning för den djupa gemenskapen med Gud.

Under gudstjänsten fortsatte dukningen inför kvällens påskmåltid. Församlingen bjöds på blad doppade i saltvatten för att minnas Jesu tårar.

På kvällmötet stannade jag inför vad Jesus sa till sina lärjungar den sista kvällen. Vi fick alla vara en del av Jesu samling med lärjungarna och höra Jesus tala orden till oss.
- "Utan mig kan ni ingenting göra" (Joh 15:5). Det talar om vårt totala beroende av Jesus i allt vi gör.
- Jesus talar om att ingen kan komma till Fadern utan genom honom. "Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig" (Joh 14:6).
- Om hur Jesus ger oss makt att fortsätta Jesu gärningar i hans kraft. "Den som tror på mig skall utföra de gärningar som jag gör, och större än dessa skall han göra." (Joh 14:12)
- Om hur Jesus talar om att han kommer att komma tillbaka för att hämta alla troende hem till sig. "Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min Faders hus finns många rum. Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er? Och om jag än går och bereder plats åt er, skall jag komma tillbaka och ta er till mig, för att ni skall vara där jag är." (Joh 14:1-3)

Kvällsgudstjänsten avslutades med att alla 160 deltagarna inbjöds till långbordet för att ta del av brödet och vinet som en minnesmåltid.

Dagen avslutades med ett bönemöte runt midnatt för att ta del i Jesu bönekamp innan han förråddes av Judas.

Här finns några fler bilder från den innehållsrika dagen som också innehöll några timmar ute i vårsolen.

Inga kommentarer: