12 sep. 2013

Är tron bara halva sanningen?

Frälsningsarmén i Sverige har under en längre tid marknadsfört sig under devisen "Tron är bara halva sanningen". Många har tyckt och kommenterat formuleringen och de allra flesta har varit kritiska till devisen. Få röster har försvarat den.

Jag har inte höjt min röst i den debatten, men jag har nog i tysthet hållit med dem som varit kritiska.

Är devisen bra eller dåligt? Är det sant att tron bara är halva sanningen? Ja, det beror helt och hållet på hur man definierar den andra hälften av sanningen.

Faktum är att tron i många fall bara är halva sanningen. Man blir inte frälst bara av tro. Romarbrevet talar om att tron bara är halva sanningen för att bli frälst. Det behövs två saker för att bli frälst: Tron i hjärtat och att bekänna Jesus som Herre. Man blir frälst genom tro och handling! Man kan tro hela livet utan att bli frälst. Frälst blir man genom munnens bekännelse av Jesus som Herre (Rom 10:9-10).

I Jakobs brev kan vi läsa att tron är död om den inte åtföljs av gärningar (Jak 2:17). En levande tro består inte bara av tro. Det är bara halva sanningen. Hela sanningen är att det behövs tro och gärningar.

I Frälsningsarméns lärosatser kan vi läsa "Vi tror att vi för att bevaras frälsta måste fortsätta att i tro lyda Kristus." För att fortsätta vara frälst räcker det inte bara med tro. Tron är bara halva sanningen. Det behövs, enligt Frälsningsarméns troslära, något mer än bara att tro. Det behövs lydnad. Det behövs handlingar i lydnad för Kristus.

Så, det är sant att tron bara är halva sanningen.

Men problemet med devisen är att det döljer hela sanningen. Människor i Sverige börjar veta vid det här laget att Frälsningsarmén menar att tron är bara halva sanningen. Men räcker det att förkunna halva sanningen? Varför ska man dölja hela sanningen? Varför ska man tala om att tron bara är halva sanningen för att bli frälst? Hindrar vi inte människor från att att bli frälsta om vi inte berättar hela sanningen för dem?

Vi kristna är inte kallade att förkunna halva sanningen, vi är kallade att förkunna hela sanningen. Vårt uppdrag är att förkunna hela sanningen till hela folket!

/PB

Inga kommentarer: