14 sep. 2013

Döden och livet

SEXTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Döden och livet
Söndagens texter:
Bibel 2000: 1 Kung 17:17-24 | Upp 2:8-11 | Luk 7:11-17 | Ps 107:18-22

"Så säger han, den förste och den siste, han som var död och har fått liv igen. Jag känner ditt lidande och din fattigdom – men du är rik – och jag vet hur du smädas av dem som kallar sig judar men inte är det utan är en Satans synagoga. Var inte rädd för vad du skall få utstå. Se, djävulen kommer att kasta några av er i fängelse för att ni skall sättas på prov, och ni skall få lida i tio dagar. Var trogen intill döden, så skall jag ge dig livets segerkrans. Du som har öron, hör vad Anden säger till församlingarna! Den som segrar skall inte skadas av den andra döden." (Upp 2:8-11)

Söndagens tema i kyrkoåret är "Döden och livet". Normalt brukar vi möta de orden i motsats ordningsföljd. Först kommer livet, sedan kommer döden. Hundra procent av jordens befolkning dör förr eller senare.

I två av söndagens texter talas det om att människor som varit döda blivit levande igen:
1 Kung 17:17-24 | Luk 7:11-17 . Men även de som blivit uppväckta från de döda dör så småningom.

Men söndagens tema är inte "Livet och döden", som borde vara det naturliga, utan "Döden och livet". Det pekar på att det som varit dött kan bli levande igen. Jesus själv presenteras i bibeltexten som "han som var död och har fått liv igen".

Den gångna veckan hörde jag ett vittnesbörd från en frälsningsofficer som har ett år kvar till pensionen. Han berättade om sitt liv av gudsmöten, svårigheter och mörker under vandringen, men hur Gud gett honom nytt liv genom den Helige Andes kraft vid upprepade tillfällen. Han berättade också hur han mött "döda" församlingar och "döda" kristna och hur det hade skrämt honom. Officerens bön var att han skulle få vara levande det år som återstod och att han inte skulle förlora det liv som Gud gett honom.

Det var därför som Jesus kom till jorden. Han kom för att ge oss liv. Inte bara liv så att vi kan överleva, utan ett överflödande liv (Joh 10:10).

Det finns gott hopp för dig som känner dig "död". Du får ta emot det liv som Jesus kom till jorden för att du ska leva i.

Var trogen intill döden, så skall jag ge dig livets segerkrans.


 

Inga kommentarer: