9 sep. 2013

Fest i Oslo

I söndagskväll var det stor fest på Templet i Oslo. Lokalen var fullsatt då 14 nya kadetter hälsades välkomna till sin utbildning som frälsningsofficerare.

Kommendör Dick Krommenhoek talade om de tre männen i Lukas 9 som alla hade ursäkter att inte följa Jesus. I nästa kapitel sänder Jesus ut sjuttiotvå lärjungar som uppenbarligen hade sagt ja till kallelsen. Tre hade sagt nej och 72 hade svarat ja.

Idag kanske förhållandet är det omvända. Sjuttiotvå säger nej till Jesu kallelse och 3 säger ja. Kommendören berättade att idag står hälften av Norges kårer utan ledare. Han utmanade församlingen att följa Jesus. Frälsningsarmén är i behov av skördearbetare för att inbringa skörden som är mogen.

/PB

Inga kommentarer: